Cláraigh do Theaghlach linn

Eagraíocht náisiúnta Gaeltachta í Tuismitheoirí na Gaeltachta a chuireann tacaíocht, cúnamh agus comhairle ar fáil do theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge sa Ghaeltacht nó ar mian leo a leithéid a dhéanamh.

Má tá cónaí ort sa Ghaeltacht, nó go bhfuil leanaí agat ar scoil/naíonra sa Ghaeltacht, agus go bhfuil do chlann á thógaint le Gaeilge, fáilteofar romhat clárú le Tuismitheoirí na Gaeltachta ach ár  Ráiteas Gaeilge  agus Cód Iompair a léamh agus feidhmiú dá réir ag imeachtaí na heagraíochta.

Cláraigh do Theaghlach linn
0% Líonta
1 ar 2

Cuid 1