Cláraigh do Theaghlach linn

Cláraigh do Theaghlach linn
0% Líonta
1 ar 3

Cé muid féin?

Eagraíocht náisiúnta Gaeltachta í Tuismitheoirí na Gaeltachta a chuireann tacaíocht, cúnamh agus comhairle ar fáil do theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge sa Ghaeltacht nó ar mian leo a leithéid a dhéanamh.

Má tá cónaí ort sa Ghaeltacht, nó go bhfuil leanaí agat ar scoil/naíonra sa Ghaeltacht, agus go bhfuil do chlann á thógaint le Gaeilge, fáilteofar romhat clárú le Tuismitheoirí na Gaeltachta ach ár  Ráiteas Gaeilge agus Cód Iompair a léamh agus feidhmiú dá réir ag imeachtaí na heagraíochta. 

Eolas Breise.

Ráiteas Gaeilge - tá sé mar aidhm ag Tuismitheoirí na Gaeltachta go mbeidh an Ghaeilge ina teanga labhartha ag páistí eatarthu féin. Spreagann suíomh iomlán Gaeilge páistí leis an teanga a úsáid ar bhealach dearfach agus nádúrtha, ach ní féidir é seo a dhéanamh gan chúnamh agus tacaíocht ó thuismitheoirí.

Ar son na bpáistí a bhíonn páirteach in imeachtaí TnaG, iarrann muid ar thuismitheoirí:

  • Gaeilge a labhairt ag an ócáid agus nuair atá páistí á bhfágáil/bailiú.
  • Meabhrú do na páistí, más gá, gurb í an Ghaeilge teanga na hócáide.
  • Meabhrú do dhaoine a bheidh ag déanamh cúraim dóibh nó ag tabhairt cuairte ar ionad de chuid TnaG ar do shon, gurb í an Ghaeilge teanga an ionaid/na hócáide.
An aontaíonn tú leis an bpolasaí seo?