Is muide an chéad ghlúin eile

Eagraíocht náisiúnta Gaeltachta í Tuismitheoirí na Gaeltachta a chuireann tacaíocht, cúnamh agus comhairle ar fáil do theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge sa Ghaeltacht nó ar mian leo a leithéid a dhéanamh.

Tá Pacáiste Tacaíochta ar fáil do theaghlaigh (PTT) mar atá réimse leathan imeachtaí fud fad na Gaeltachta.

Más spéis leat a bheith páirteach linn sa Ghaeltacht, cliceáil TnaG chun do theaghlach a chlárú linn. 

Pacáiste Tacaíochta Teaghlaigh

Pacaiste Tacaíochta Teaghlaigh

Tá an Pacáiste Tacaíochta Teaghlaigh (PTT) ar fáil do theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge, nó gur mhaith leo níos mó Gaeilge a úsáid sa bhaile.

Má tá cónaí ort ar oileán na hÉireann agus go bhfuil leanbh nó leanaí agat faoi bhun 5 bliana d’aois, cliceáil PTT chun an Pacáiste Tacaíochta Teaghlaigh a fháil. Eolas breise  nó  eolas i mBéarla.

Tuismitheoirí na Gaeltachta

5

Tá tacaíocht, seirbhísí agus imeachtaí ar fáil ó Thuismitheoirí na Gaeltachta do theaghlaigh fud fad na Gaeltachta.

Más spéis leat do chlann a thógáil le Gaeilge agus go bhfuil cónaí ort sa Ghaeltacht, nó go bhfuil bhur gcuid leanaí ar naíonra/scoil Gaeltachta, bígí linn. Is féidir do theaghlach a chlárú linn anseo thíos. Eolas breise.

Imeachtaí do theaghlaigh Gaeltachta

Is anseo atá réimse gníomhaíochtaí de chuid Tuismitheoirí na Gaeltachta, idir imeachtaí sóisialta agus ócáidí cultúrtha agus seirbhísí. Bionn an-chuid ar siúl againn fud fad na Gaeltachta. Más spéis leat páirt a ghlacadh in aon cheann de na himeachtaí seo agus aithne a chur ar theaghlaigh eile ata ag tógaint a gcuid paistí le Gaeilge, seo leat! 

2

Twitter

Nuachtlitir